Visa information
پر کردن فرم قبل از مراجعه این قسمت
.جهت هدر رفتن وقت شما و پرهیز از انتظار در صف خدمات تکمیل فرم، مرکز خدمات ویزای هندوستان با
احراز شرایط ذیل خدمات تکمیل فرم پیش از مراجعه را ارائه می دهد
( پر کردن فرم اولیه به صورت کامل (لطفا جهت دریافت فرم اولیه با فرمت اکسل در این قسمت کلیک کنید -
تهیه اسکن از صفحه اول گذرنامه -
(تهیه اسکن از آخرین ویزای استفاده شده هندوستان (در صورتیکه قبلا به هندوستان سفر کرده اید -
infoiran@ivsglobal.in ارسال کلیه موارد فوق از طریق ایمیلیک روز کاری قبل تا ساعت 14 به آدرس -
(این مرکز جمعه ها و شنبه ها تعطیل می باشد)
باشد Form Filling عنوان ایمیل فوق باید -
ذکر یک شماره موبایل در متن ایمیل ضروری است -

: توجه
مسئولیت ارسال اطلاعات ناقص و یا اشتباه به عهده خود متقاضی می باشد
. در همین وب سایت مراجعه نمایید Additional Services می باشد. جهت اطلاع از هزینه ها لطفا به قسمت Document Services هزینه خدمات فوق معادل دو هزین